"Žádost jsem převzal a na příští schůzi organizačního výboru příští čtvrtek budu navrhovat, aby tento bod byl zařazen na program 64. schůze Sněmovny, která bude od 19. října,“ uvedl Vlček.

Sám Wolf odmítá říci, zda o vydání požádá.