Novela zákona odolala návrhu na zamítnutí, který vznesl občanský demokrat Pavel Svoboda, a nyní ji posoudí sněmovní rozpočtový výbor.

Horní hranice RPSN by se měla odvíjet od úrokové sazby, kterou určuje Česká národní banka, zvýšené o zákonem stanovený limit. Zákon by měl také zakázat, aby se spory ze spotřebitelských úvěrů řešily v rozhodčím řízení. Aktuální dvoutýdenní úroková sazba ČNB činí 1,25 procenta.

Stanovení maximální možné výše RPSN navrhuje ČSSD tak, aby se rovnala úrokové sazbě ČNB zvýšené procentní limit v závislosti na objemu půjčky. U půjček do 9999 korun by to smělo být nejvýše 30 procentních bodů nad repo sazbu, tedy dohromady 31,25 procenta. U půjček nad 10 tisíc korun 25 procentních bodů nad repo sazbou a u půjček nad 30 tisíc korun jen 20 procent nad repo sazbou.  

Sněmovna má údajně již lepší návrh

Vláda s návrhem nesouhlasí. Zastává názor, že omezení by se nemělo vztahovat jen na spotřebitelské úvěry, ale na všechny, hlavně ze strany nebankovních poskytovatelů půjček. Omezení by se také mělo vztahovat na různé smluvní pokuty a sankce.  

Proti návrhu je i Česká leasingová a finanční asociace. Stanovení jakékoli maximálně přípustné úrokové míry spotřebitelských úvěrů podle ní není ani vhodným, ani dostatečným nástrojem proti nekalým praktikám a nátlakovým přístupům některých poskytovatelů těchto úvěrů.

"Tuto problematiku nelze řešit odděleně od dalších institutů ochrany spotřebitele při poskytování úvěrů," řekl předseda představenstva asociace Martin Kofroň. V této souvislosti upozornil na připravovaný nový zákon o spotřebitelských úvěrech, který musí ČR přijmout s ohledem na své závazky k EU do první poloviny příštího roku. Návrh tohoto zákona je ministerstvem průmyslu a obchodu již připraven a bude prý projednáván Sněmovnou ještě v tomto funkčním období.