Zároveň chce znát celkový objem finančních prostředků, které zde mají Češi uloženy. Příslušnou žádost přednese ve čtvrtek ministrovi financí Eduardu Janotovi v rámci sněmovní interpelace.

„Žádám ministra financí o poskytnutí obecných informací, pokud jde o celkový počet českých subjektů figurujících na předmětném seznamu a celkový objem finančních prostředků vložených na účtech těchto subjektů u lichtenštejnské banky LGT,“ citoval Paroubek ze své interpelace.

Podle lídra soc. dem. by tedy nešlo o informace o konkrétních majitelích kont. Od Janoty chce Paroubek také vědět, zda byl disk obsahující údaje o lichtenštejnských kontech už předán z Německa českému ministerstvu financí a zda už bylo zahájeno daňové šetření vlastníků kont.

Paroubek s odvoláním na stanovisko právníků ČSSD uvedl, že by zpřístupnění údajů o kontech neporušilo zákonem danou mlčenlivost, pokud by bylo zahájeno daňové řízení. Informace by podle něj byly zveřejněny na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.