V aféře "milión za zákon" poslanec Ladislav Šustr neváhal přijmout úplatek. Přitom se TOP 09 profiluje jako strana, jíž záleží na morálce a průhlednosti. Nehází to na vaši stranu stín?

Myslím si, že to ukazuje, že transparentnost naší prioritou skutečně je. Proti individuálnímu selhání není odolný žádný organismus a domnívám se, že kroky, které následovaly v časovém řádu hodin, nikoli dní, jasně ukázaly veřejnosti, že slovo odpovědnost myslíme vážně.

Svoji odpovědnost koneckonců přijal poslanec Šustr a dostatečně jasně jsme všem svým členům a sympatizantům řekli, že toto se u nás dělat nesmí. Když se toho náhodou někdo dopustí, tak skončí od půlnoci do rána. Navíc pan Šustr není a nikdy nebyl členem strany.

Poučí se strana z této kauzy, aby se neopakovala?

Jaké můžete mít jiné poučení než to, co děláme? Nemáme žádné prověrkové komise ani žádné individuální testy integrity. Politická strana je jenom společenstvím lidí. Nikdy jsme nepředstírali, že by jakékoli společenství – ať už je to politická strana nebo redakce Práva – byla výlučně sestavena z bílých lilií.

To nejde. Jediné, co jde, je zcela jasně říci, že toto se u nás nedělá. Jsme političtí profesionálové a poučeni všemi dobrými a špatnými zkušenostmi z minulosti máme takové mechanismy, aby ten, kdo nedodrží hodnotové desatero a politickou praxi, kterou chceme dělat, skončil. Aby ani nečunkoval, ani se nevytáčel, a aby to ani netrvalo tři čtyři týdny, ale jen čtyři hodiny.

V Janotově balíčku však neprošlo ani zvýšení spotřební daně cigaret ani lidovecký návrh na větší zpoplatnění hazardu. V kuloárech Sněmovny se snažili lobbisté. Lze říci, že ovlivněny mohly být ty strany, které to ponechaly beze změn…

Zvýšení spotřební daně na tabák prošlo, ale jinak. V TOP 09 jsme nehlasovali pro vůbec žádný pozměňovací návrh. My jsme podporovali vládní návrh a nemáme žádnou radost z toho, že prošly některé návrhy, které deficit zvýšily. Konečná volba balíčku je však lepší, než kdyby nebyl žádný.

A co se týče návrhu lidovců ohledně hazardu?

Řekli jsme, že nebudeme hlasovat pro žádný pozměňovací návrh, dokonce ani pro ten, který by plně konvenoval s naším volebním programem. O tomto pozměňujícím návrhu jsem přesvědčen, že byl mimořádně nedomyšlený a hloupý. Na tom by stát nevydělal ani korunu a utrpěla by pouze občanská společnost. To navrhoval někdo, kdo vůbec neví, jak to chodí. Chci, aby regulace hazardu byla řešena kompetentně, nikoli lidovecky.

Co to znamená, kompetentně?

To je na samostatný rozhovor.