„Zatím se nám studenti pomalu podepisují pod naši výzvu k odstoupení děkana a obou proděkanů či jejich odvolání Akademickým senátem. Podpisů zatím moc nemáme, studenti se prostě bojí. Ale na internetu s námi souhlasí, podporují nás i z jiných vysokých škol... Jestli nadále zmiňované osoby zůstanou na svých místech, zřejmě bych tu nezůstal studovat. Musel bych se stydět, až bych řekl, z jaké jsem školy, přestože jsem nepodváděl, protože jsem přesvědčen, že tu studuje většina poctivých studentů,“ popsal ve čtvrtek Právu situaci Martin Marek, člen studentské komory Akademického senátu fakulty.

Městské policejní ředitelství v Plzni potvrdilo, že ve čtvrtek obdrželo oznámení o podezření z porušování autorských práv v souvislosti s plagiátorstvím na FPR. V nejbližších dnech zahájí ve věci šetření.

Aktéři údajného plagiátorství, dva proděkani a děkan, jsou nadále k nezastižení a k jejich kancelářím se nikdo nedostane. Jen sekretářka děkana po několika zvoněních na místní interkom oznámila, že děkan Zachariáš je v Praze a setrvá tam i v pátek, takže k zastižení nebude, podobně jako proděkan Tomažič.

 

To je běžné, prostě nechtějí vůbec komunikovat. Jsme nyní zvědavi, jestli se sejde senát a bude tak moci být situace vyřešenaMartin Marek, člen studentské komory Akademického senátu

„Proděkan Kindl je ve své advokátní kanceláři, on také má předmětnou dizertační práci u sebe zamčenou,“ dodala. Děkanův mobil zůstával němý, telefon proděkana Milana Kindla v pražské právnické kanceláři po chvíli zvedla žena beze jména. Sice potvrdila, že jde o zmíněnou kancelář, proděkan se tam ale nenachází a netuší, kde je. O nějaké práci, která hýbe celou právnickou fakultou v Plzni, nic netušila.

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

FOTO: Petr Eret, ČTK

O tom, že se nelze k vedení fakulty dostat, vědí své i studenti, kteří tvrdí, že tam se dost možná, neozve-li se dopředu, nedostane ani sám rektor.

„To je běžné, prostě nechtějí vůbec komunikovat. Jsme nyní zvědavi, jestli se sejde senát a bude tak moci být situace vyřešena,“ říká zástupce studentů Marek s poukázáním na to, že v červnu se senát sešel jen v počtu šesti osob, takže bylo jednání rozpuštěno.

„Přitom jsme si zjišťovali, zda omluvení členové byli nemocní nebo měli dovolenou, ale nic takového nebylo,“ dodal s tím, že v případě, že se senát nesejde tentokrát, rozhodování o stavu na fakultě bude muset přejít na rektorát.