Lékařskému vyšetření se v pondělí a dnes podrobilo také zhruba 80 spolužáků nemocné dívky ze všech tří tříd sedmého ročníku a rovněž všichni učitelé.

Podle Petra Zatloukala, přednosty kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka, je případ ojedinělý tím, že se nakazila mladá dívka. "Dětská tuberkulóza je v České republice opravdu výjimečná. My jí diagnostikujeme tak až čtyři případy do roka," řekl.

Preventivní očkování

Škola o výskytu onemocnění a přijatých opatřeních informovala na pondělních třídních schůzkách. "Na základě informace plicního oddělení v Ostrově jsou všechny děti na Základní škole Josefa Václava Myslbeka preventivně naočkovány proti tuberkulóze, a tedy nehrozí přímé ohrožení žáků, kteří nesdíleli s nemocnou žákyní přímo výuku," řekla ředitelka školy Ladislava Hlušková. Plicní oddělení ostrovské polikliniky je navíc připraveno vyšetřit i ostatní žáky školy, pokud o to rodiče projeví zájem. ¨

Výskyt nemoci se snižuje

Dívka leží podle mluvčí karlovarské nemocnice Zdenky Markové v přísné izolaci a doba její léčby se odhaduje na dva měsíce. Kde se nakazila, lékaři zatím nevědí. Marková rovněž uvedla, že lékaři prakticky nemají žádný přehled o zdravotním stavu vietnamské komunity. Pro přistěhovalce totiž neexistuje povinnost preventivních prohlídek.

Krajská hygienička Zuzana Vodrážková řekla, že hygienici zatím nemusejí do případu zasahovat. Plicní lékaři se totiž na ně obracejí hlavně v případech, kdy se rizikové osoby nechtějí podrobit preventivnímu vyšetření. "Pak používáme zákon o ochraně veřejného zdraví a ty osoby donutíme. Lidé ale většinou spolupracují," dodala Vodrážková.

Podle Zatloukala se výskyt tuberkulózy v České republice trvale snižuje, a není proto důvod k panice. Loni podle něj odborníci zaznamenali 1200 případů, z nichž asi 340 bylo závažných. "Ta čísla jsou srovnatelná se situací v západní Evropě," podotkl Zatloukal s tím, že z bývalých postkomunistických zemí je na tom Česko prakticky nejlépe.