Průzkum proběhl v první polovině září mezi lidmi ve věku 18 až 65 let. Jako bývalého předsedu ČSSD lidé hodnotí Miloše Zemana poměrně kladně. Jednoznačně však nechtějí, aby se vrátil do politiky nebo se stal českým prezidentem.

Jako dobrého předsedu své strany, v letech 1998 až 2002, ho v průzkumu označilo 63% respondentů. Kromě příznivců ČSSD Miloši Zemanovi kladné hodnocení dali i voliči ODS, kteří sice sociální demokraty nevolili, ale patrně jej vnímali jako respektu hodného soupeře.

Hůře, ale přesto ve většině kladně, pak hodnotí 42% dotázaných Miloše Zemana jako bývalého premiéra. Naopak 37% respondentů si myslí, že byl Miloš Zeman ve svém funkčním období špatným premiérem.

Zpět do politiky rozhodně ne

Poměrně zdrcující je však názor dotázaných na otázku, zda by se měl Miloš Zeman vrátit do vysoké politiky. V této otázce je jasná většina 62% respondentů názoru, že by se Miloš Zeman do vysoké politiky vracen neměl. Myslí si to, podle průzkumu, převážně voliči ODS, ale i poměrně významná část voličů ČSSD.

Návrat Miloše zeman do aktivní politiky si naopak přeje 21% dotázaných, přičemž 70% těchto dotázaných tvoří voliči ČSSD a překvapivě 20% je tvořeno voliči ODS. Nejhůře však dopadl Miloš Zeman v otázce volby hlavy státu.

V přídě jeho kandidatury na post hlavy státu by jej podporovalo pouze 13% dotázaných, a to z řad voličů ČSSD a KSČM. Drtivá většina dotázaných (74%) by si však Miloše Zemana za svého prezidenta nezvolila.