„Očkováni naopak nebudou poslanci, senátoři, vláda, zaměstnanci ministerstev a ústředních orgánů státní správy. Politik není kategorie, která by měla místo v návrhu našeho vakcinačního programu,“ řekla v úterý Právu ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Ministerstvo vytipovalo chronicky nemocné pacienty ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a lékaři. Zdravotní pojišťovny zpracují seznamy chronicky nemocných pacientů a předají je praktickým lékařům.

Ti pak seznamy zkontrolují podle svých kartoték a pacienty vyzvou k očkování. Ten kdo nebude chtít se nechat očkovat, může vakcínu odmítnout.

"Náklady na očkování proti prasečí chřipce hradí stát. Letos vláda vyčlenila na vakcinaci 192 miliónů a příští rok 292 miliónů,“ uvedla ministryně s tím, že vakcinace bude probíhat postupně tak, jak vakcíny budou docházet do České republiky.

Pro občany sezónní vakcína

Pandemická vakcína proti prasečí chřipce nebude volně k dostání a běžný občan si ji nebude moci koupit. Ministryně všem proto doporučila očkování proti sezónní chřipce. To již začalo a je předpoklad, že člověk který bude očkován vůči sezónní chřipce, pokud prasečí dostane, bude její průběh mírnější.

Vakcína včetně vpichu stojí asi 300 korun a očkují praktičtí lékaři. Vakcín bude k dispozici přibližně 900 tisíc.

Kromě toho má ČR ještě zásoby 2,5 miliónu antivirotik, tedy léku, který se nasazuje v prvních 48 hodinách onemocnění, ať už prasečí nebo i klasickou chřipkou.

Průběh onemocnění je zatím mírný

Ministryně i její náměstek, hlavní hygienik republiky Michael Vít, uvedli, že průběh onemocnění prasečí chřipkou je v České republice zatím lehký, nikdo z 281 nakažených nezemřel a v rámci Evropské unie je výskyt tohoto onemocnění v ČR nejnižší.

To ale neznamená, že tomu tak bude pořád, i když první vlna prasečí chřipky zřejmě již odeznívá. „Na podzim ale očekáváme souběh sezónní a prasečí chřipky a výrazný nárůst nemocných,“ uvedl Vít.

Podle něho počátek onemocnění se projevuje rychlým nástupem. Pacient má vysokou horečku, zimnici, bolesti hlavy, očí, kloubů a svalů a může mít i bolest na hrudi, průjem nebo zvracení. V takovém případě by měl zůstat doma, a pokud potíže nepoleví, navštívit svého lékaře.

Rozhodnutí na konci září

Kraje nyní upřesňují své počty zaměstnanců, kteří by měli být očkováni. Do 30. září budou všechna čísla sladěna s čísly Ministerstva zdravotnictví a schválený návrh vakcinační strategie poté projedná vláda.

Kdo bude očkován proti prasečí chřipce

1. Rizikové skupiny chronicky nemocných pacientů. Sem patří lidé:

- s onemocněním dýchacích cest a plic, například chronickou bronchitidou, plicní fibrózou, chronickou obstrukční plicní nemocí ve 3. a 4. stádiu, astmatem a další

- s onemocněním srdce, pacienti s kardiostimulátory, nemocní po implantaci umělých chlopní

- těhotné ženy s rizikovým těhotenstvím ve 2. a 3. trisemestru.

2. Zdravotníci:

- pracovníci zdravotnické záchranné služby, urgentních příjmů nemocnic, zdravotníci na jednotkách intenzívní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních, zdravotníci operačních, zákrokových a porodních sálů

- zaměstnanci biochemických laboratoří, pracovišť zobrazovacích metod, např. rentgenů, CT a dalších, transfúzních stanic

- pracovníci infekčních oddělení

- praktičtí lékaři pro dospělé a děti, lékaři gynekologických ambulancí, stomatologie ve fakultních a krajských nemocnicích

- zaměstnanci ústavních lékáren ve fakultních nemocnicích a krajských nemocnicích

- ostatní zaměstnanci určení pro vakcinaci v nemocnicích.

3. Nezbytné veřejné služby:

- příslušníci policie, hasičů, armády v přímém výkonu služby v terénu a deset procent ostatních zaměstnanců

- v krajích přednost dostanou pak ještě pracovníci sociálních služeb

- pracovníci organizací zajišťující dodávky energie.