Bez ohledu na to, za jak dlouho bude církví kanonizována, čili prohlášena za svatou vyššího stupně (k tomu je třeba více zázraků), těší se téměř na celém světě živelné úctě jako málokdo. Nejproslulejší řádová sestra žila svatě v hlubinném smyslu toho slova, když se oddala službě těm nejbídnějším z bídných. Svět by ji za svatou považoval i bez nedělní ceremonie, i bez papežské autority. A také bez zázraku, který údajně způsobil jí posvěcený medailónek na břiše nevyléčitelně nemocné Indky. Totiž: skutečným zázrakem není indickými lékaři beztak zpochybněné kouzelné uzdravení, ale náplň života blahoslavené, života tolik odlišného od většiny lidí.

Se zázraky je tak trochu potíž, myslím si, moc často se o nich mluví a zřídka se o nich přemýšlí. Ale mělo by se, protože k zázrakům se všichni občas nachomýtneme. Zázrak je cosi za-zrakem, je to reálný, privilegovaný okamžik, ve kterém se věci náhle zjevují v novém, neotřelém tvaru. Není to čin shůry, není to milostivý dar nějakého božstva, neprobíhá ve skrytu, mimo lidské chápání. Je to objev a probuzení smyslů, a hlavně, stává se bez ohledu na mínění církevních struktur.

Mluvím o zázraku a mimořádné ženě, která už není mezi živými, a myslím přitom na povodně v loňském srpnu. Doslova během několika hodin ztráceli lidé majetky, před jejich očima mizelo pod vodou všechno, pro co do té doby žili. Jejich snažení, vzpomínky, dokumenty, včerejší plány. Proměna spokojeného života v bídnou existenci byla ďábelsky snadná a pocity postižených slovem nepřenosné, těžko sdělitelné.

Potom voda opadla a zoufalým lidem přišly na pomoc tisíce dobrovolníků. Nikdo je nenutil, nic za to neměli. Pracovali do vyčerpání sil a dokud bylo třeba při odstraňování škod. Vzpomínám na to jako na zázrak v tomhle světě plném sobectví a prospěchářství, ve světě reklam, snažících se z nás vychovat tupé konzumenty věcí zbytečných. Už je tomu přes rok a čas mnohé zahladil, ale stejně si myslím, že ti lidé byli v oněch dnech když ne svatí, tak jistě blahoslavení.

Mají-li pak na podobném vzepětí solidarity zásluhu příklady lidí, jako byla Matka Tereza, dobře tak tomu.

PRÁVO 21. října