Výzkum, kterého se zúčastnilo přes sedm tisíc respondentů, ukázal, že až 41 procent populace souhlasí s tvrzením, že pro děti je důležitější poznat, co obnáší život než vzdělávání. Pouze pětina dotázaných by raději viděla děti docházet do škol a poznávání tajů skutečného života by odložila na později.

Kolem 36 procent Čechů si nebyla jista, co je pro českou mládež důležitější, a zvolila odpověd "ani ano ani ne".

Vzdělání je až na 19. příčce

Lidé v rozhovorech s tazateli dále uváděli, co je pro ně obecně v životě důležité. Z šetření tradičně vyplynulo, že zdraví si ceníme stále nade vše ostatní. V závěsu za zdravotní kondicí se umístil život v míru a bez válek a osobní štěstí. Rodinný život s dětmi  tak obsadil čvrtou příčku.

Nejvíce šokujícím zjištěním však je, že touha po vzdělání není vůbec prioritou českých občanů, objevila se až na předposledním, 19. místě v žebříčku. Před ním lidé preferují hodnoty jako lásku, úspěch v zaměstnání či moudrost a uvážlivost, stejně tak jako mít dostatek peněz nebo se dožít vysokého věku.

Respondentům méně než na duševní kultivaci a vzdělání záleží ještě na tom, aby jezdili v dobrém autě, vyplývá z průzkumu.