Nově objevená látka, vypěstovaná z půdní bakterie Rhodococcus rhodochrous, se vyznačuje tím, že je zcela netoxická a k přírodě šetrná. Přitom s její pomocí mohou vědci zničit kupříkladu jedovatý trichlorpropan, který vzniká při výrobě chemikálií.

Kromě likvidace jedů může mít nově objevená látka význam i při výrobě léků.

Vědecký tým z Brna se v současnosti zaměřil také na pesticid DDT, který byl sice zakázán už v roce 1972, z půdy se však prakticky nedá odstranit a je zdrojem zdravotního rizika.

Kromě toho tým také spolu s izraelskými kolegy zkoumá možnosti rozkladu biomasy, což by mohlo mít význam při výrobě energie.