Z celkem 324 respondentů 67 procent odpovědělo kladně na otázku, zda se mají volby do Sněmovny konat v ohlášeném říjnovém termínu. Proti bylo jen 26 procent dotázaných. Předčasné volby měly výraznější podporu ve větších městech s více než 20 tisíci obyvateli.

Z průzkumu také vyplývá, že lidé nevěří ve schopnost politiků domluvit se na řešení stávající situace. Jasno v tom nemá pouze jedno procento, naopak 69 procent dotázaných dalo najevo, že s politickou dohodou nepočítá. Celkem 30 procent však takovou možnost vidí jako reálnou. Nicméně naznačená nedůvěra v politiky převažuje rovnoměrně napříč celou společností bez ohledu na věk, vzdělání, či region.

Naopak při otázce na možnost, že by Fischerova vláda fungovala až do řádného termínu, který vychází na červen 2010, se projevila vyšší podpora přechodného kabinetu mezi lidmi s vyšším vzděláním a regionálně v Praze a Středních Čechách a také více mezi muži (62 %) než u žen (47 %). Celkově podpořila současný kabinet křehká většina dotázaných: 54 procent, přičemž výzkum zatěžuje v tomto případě přibližně šestiprocentní chyba. Proti bylo naopak 42 procent lidí.