"Jsem vážně znepokojen dnešním rozhodnutím Ústavního soudu o odkladu vykonatelnosti vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Klaus s tím, že volby se tak podle něj odkládají na neurčito.

"Jde o aktivistický a bezprecedentní krok, který bude mít zásadní dopad na politický systém v naší zemi, kde podle Ústavy České republiky zákonodárná moc náleží Parlamentu,“ hrozil Klaus v reakci na svém webu. Důsledky rozhodnutí soudců nechtěl prezident zatím rozebírat, ale přislíbil, že je bude nadále „podrobně analyzovat“. 

Klaus závěrem napadl nejvyšší soudní autoritu, že rozhodnutí nebylo právně-legislativní ale "navýsost politické“. "Jsem připraven spolu s ostatními hledat na politické scéně rychlé řešení dnešním rozhodnutím Ústavního soudu vzniklé ústavně-politické krize,“ dodal Klaus.