"Jde o největší opravu za dobu existence přehrady od roku 1933, kterou je nutné nyní udělat. Při průchodu povodně v srpnu 2002 došlo ke značnému poškození povrchů betonových konstrukcí hráze a kamenného obkladu kaskády. Byl odplaven výplňový materiál z rozdělovacího objektu pod hrází, kde byla dřív provedena hezká parková úprava," sdělila mluvčí Povodí Moravy Dana Meissnerová.

"Včasná sanace betonových konstrukcí znamená podstatné prodloužení jejich životnosti. Pro zahájení oprav ve vývaru pod hrází bylo nutné jej zpřístupnit, postavením provizorní hrázky prostor zajímkovat a vyčerpat z něj vodu. Zde nám paradoxně letošní sucho pomohlo, protože současný stav vody v přehradě je na nejnižší úrovni od roku 1995," dodala Meissnerová.

Oprava přitahuje diváky

Nyní minimální zůstatkový průtok jeden metr krychlový v korytě Dyje pod Vranovem zajišťuje pouze provoz elektrárny, a to bez ohledu na zahájené stavební práce.

Opravy přitahují spousty návštěvníků z okolí, kteří se jezdí dívat na vypuštěnou nádrž.