"Chceme tím upozornit na nebezpečí Islámu, které zná už mnoho zemí v Evropě,“ řekl Jiří Gaudin, který o sobě tvrdí, že je členem Zemské rady NS.Vzápětí doplnil, že se jeho kolegové rozdělí do skupin a při procházce Brnem rozdají dva a půl tisíce varovných letáků.

Podle samotných muslimů či zástupců organizací vystupujících za svobodné vyjadřování náboženských názorů jsou podobné akce především snahou o zviditelnění se. „Zřejmě jim nejvíce vadí, že byli opakovaně označeni jako strana, která se s členskou základnou pouhých třicet lidí nedokáže prosadit,“ uvedl Lukáš Lhoťan, místopředseda společnosti pro nezávislost Independent agency.  Údajný strach z brněnského islámu vyvolaly nepravdivé informace o údajných snahách o stavbu druhé mešity v Brně. Skutečnost je však taková, že společenství uvažuje o vybudování nové, nikoli však druhé modlitebny.