"V letošním roce bylo v akreditované laboratoři vyšetřeno celkem 130 výrobků a stěrů naší společnosti na Listerii monocytogenes a Salmonellu species bez nálezu. Z uvedených skutečností vyplývá, že se celoročně zabýváme monitoringem našich výrobků a vzniklou situaci nepodceňujeme," uvedla firma v prohlášení s připojenou omluvou všem odběratelům a zákazníkům.

Listerie je běžně v půdě, prachu, povrchových vodách nebo na rostlinách. Přítomnost této bakterie v jídle ještě neznamená akutní nebezpečí, zdraví lidé jí odolají. Onemocnění způsobuje výrazné problémy zejména u těhotných žen, novorozenců, seniorů a lidí s oslabenou imunitou, třeba po transplantaci, a u lidí s rakovinou nebo HIV/AIDS.  

Nemoc má nejčastěji podobu lehčí chřipky, při těžším průběhu postihnou pacienta bolesti hlavy, křeče a zmatenost. Bakterie může vyvolat i zánět mozkových blan. V minulých letech onemocněly kvůli listerii v Česku řádově desítky lidí.