Hardava je podle něj ve střetu zájmů, protože pracuje jako vedoucí hospodářsko správního odboru na radnici v Jáchymově na Karlovarsku.

„Už jsem poštou poslal podání na Městský soud v Praze proti tomuto rozhodnutí,“ uvedl Hadrava. „Do dvaceti dnů musí soud ve věci rozhodnout,“ dodal.

„Svou argumentaci jsem postavil na tom, že se ministerstvo vnitra nezabývalo při rozhodování mou konkrétní osobou, jako vedoucí odboru na radnici na malém městě, ale pouze jen literou zákona. V rozhodnutí ministra jsem nenašel žádnou argumentaci kromě odkazu na volební zákon. Nepochopil jsem z rozhodnutí, v čem je neslučitelnost mé funkce na radnici s postem krajského zastupitele. Žádný střet zájmu jsem tam nenašel,“ popisoval Hadrava.

Hadrava poukazuje na jiné případy

Ten dále v dopise pražskému soudu poukazuje na jiné případy střetu zájmů, které v minulosti ministerstvo vnitra vůbec neřešilo. „Například Petr Gandalovič (ODS) byl ministrem zemědělství a současně krajským zastupitelem. Podobně krátkou dobu na tom byl tehdejší ministr dopravy Petr Bendl (ODS), který byl a je také krajským zastupitelem,“ dodal Hadrava, který rovněž kritizoval, že měl na odvolání proti zbavení mandátu pouze dva dny od vyrozumění.

„Byla to fuška to zpracovat. Podle všeho bych mohl podání učinit až v pondělí, kdy vyprší druhý pracovní den od doručení rozhodnutí, ale raději jsem to poslal už dnes,“ poznamenal Hadrava.

Podobně poslal dovolání k soudu už v pátek Kočvara. „Já se odvolávám na Ústavu ČR,“ uvedl Kočvara.

„Její součástí je Listina základních lidských práv a svobod, podle které mi nemůže nikdo vzít právo volit a být volen,“ vysvětluje Kočvara, podle kterého se Pecina při rozhodování řídil volebním zákonem.

„Ten já nerozporuji, i když později nabyl platnosti ještě zákon o střetu zájmů, který by podle mého soudu odstavce ve volebním zákoně nahrazoval. Proto si myslím, že by měly být tyto odstavce ve volebním zákoně zrušeny. Co je ale podle mně zásadní, je vyšší právní postavení Ústavy ČR nad běžnými zákony, které ministr Pecina v tomto případě uplatnil,“ uvedl Kočvara.

Podle ředitele karlovarského krajského úřadu Romana Rokůska bude rozhodnutí ministra Peciny viset na veřejné desce kraje tři dny. „Pak nabude rozhodnutí právní moci a zanikne oběma mandát krajského zastupitele,“ uvedl Rokůsek, podle kterého budou za oba na prvním jednání krajského zastupitelstva ve čtvrtek 17. září nominováni náhradníci z kandidátních listin jejich stran a hnutí.

„Podle volebních výsledků to budou ti, kteří jsou na kandidátce za nimi,“ dodal ředitel krajského úřadu.