"Do doby rozhodnutí Ústavního soudu o tomto návrhu budou muset být řízení v kárných věcech soudců pravděpodobně přerušena, neboť je zpochybněna základní podmínka řízení. Z tohoto důvodu bude věc Ústavnímu soudu předložena jako naléhavá, s žádostí o její projednání bez zbytečného odkladu," uvedl Emmert. NSS projednává pouze nové kárné žaloby. Dříve podanými se zabývá ještě podle staré zákonné úpravy Nejvyšší soud.

Kárný senát NSS se na ústavní soudce obrátí na podnět účastníka jednoho z kárných řízení. Soudci se domnívají, že právo na spravedlivý proces samo o sobě nezaručuje řízení ve dvou či více stupních.

"Otázkou však může být, zda právo na spravedlivý proces při kárném řízení soudců není porušeno tím, že jednostupňové řízení o tak závažných skutečnostech, jako je kárné provinění soudce a uložení kárného opatření, je v právním řádu České republiky zcela ojedinělé, bez uvedení objektivních důvodů pro tuto výjimku," uvedl Emmert. Podání prý soudci zpracují přibližně za měsíc.