Zavedení institutu veřejného zájmu bude znamenat, že novináři už nebudou moci být trestáni za zveřejnění některých informací. Případ od případu by totiž musely až soudy rozhodnout, zda byl v konkrétní kauze silnější veřejný zájem nebo právo na ochranu soukromí dotčených osob.

Nyní platná podoba zákona zakazuje od 1. dubna zveřejnit identitu podezřelých a obětí některých trestných činů a citovat z policejních odposlechů. Média ale kritizovala především podle nich příliš tvrdé sankce - pětileté vězení či pětimiliónovou pokutu. Zákon si vysloužil výtky i ze zahraničí, kde bývá vnímán jako zásah do svobody projevu.

Záležet bude na poslancích

Pokud novelu schválí i parlament, měla by začít platit od 1. ledna 2010. Kocáb sám si přeje, aby vláda poslance požádala o rychlé projednání tak, aby nemusela čekat na nové obsazení Sněmovny až po říjnových parlamentních volbách. Dolní komora už ale před prázdninami odmítla na program schůze zařadit obdobnou poslaneckou novelu.

Premiér Fischer se sešel se šéfredaktory některých médií nad náhubkovým zákonem koncem května, slíbil nápravu a úkol přidělil Kocábovi. Uvedl tehdy, že novelu nechá jako "odkaz" politickému kabinetu, který ji ve Strakově akademii po říjnových volbách nahradí.

Změní se i sankce

U trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji pocházejícími z činnosti veřejné moci Kocábova novela navrhuje v trestním zákoníku zrušit nedbalostní skutkovou podstatu. Za použití údajů by tak byli trestáni pouze ti, kdo je zveřejní úmyslně a budou vědět, že byly shromážděny v souvislosti s výkonem veřejné moci. U osob, které mají primárně povinnost chránit osobní údaje na základě mlčenlivosti a které se k nim dostanou při výkonu svého povolání, zaměstnání či funkce, bude nedbalostní skutková podstata zachována.

Vládou přijatý návrh počítá se snížením pokuty za daný přestupek u fyzických osob, a to na maximálně 200 000 korun, respektive milión korun, pokud je skutek spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Tato změna má být zakotvena v zákoně o ochraně osobních údajů.

Vládní novela trestního řádu navrhuje také omezit okruh trestných činů, jejichž oběti nad 18 let by byly chráněny, a to na vyjmenované trestné činy, které mohou zasahovat do lidské důstojnosti či jejichž oběti mohou být zveřejněním informací o trestném činu obzvláště zasaženy.