"Je to vlastně plánované jako takové malé ministerstvo," vysvětlil Kocáb status agentury. Ta by měla řešit pouze problémy sociálně vyloučených občanů, nejen Romů. Samotné ministerstvo pro menšiny by se pak mělo starat třeba o romskou problematiku z etnického hlediska, rovné příležitosti nebo zdravotně handicapované.

Agenturu zřídila loni bývalá vláda, zatím její zaměstnanci pilotně pracují ve 12 českých městech a regionech. Podle původních plánů tvůrců agentury měly na integraci Romů směřovat až miliardy korun, zejména z prostředků EU. Zatím státní rozpočet pro letošní rok na provoz agentury pamatoval částkou 13,5 miliónu korun. Zaměstnává patnáct stálých zaměstnanců.

Janáčková považuje agenturu za zbytečnou

Senátorka a starostka Liana Janáčková dala hned na úvod nedělní debaty najevo, že nechápe, proč stát buduje agenturu pro přibližně 10 000 lidí - právě tolik obyvatel České republiky se oficiálně hlásí k romskému původu. Ministr Kocáb však upozorňuje, že Romů je ve skutečnosti více - podle odhadů až 200 000 lidí a proto je agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách potřebná.

Janáčková, která otevřeně označuje i Kocábovo ministerstvo za zbytečné, upozorňuje, že sociálně vyloučení nejsou jen Romové. Kocáb však zdůraznil, že je potřeba přihlédnout k odlišnostem romské komunity a vytvořit nejen most mezi státem a Romy, ale zprostředkovat i lepší komunikaci se starosty jednotlivých obcí a státem v této problematice. Janáčková v této souvislosti poznamenala, že existují projekty na podporu sociálně problémových osob, ale stát dosud nejevil příliš velký zájem.