Podmínkou ale zatím je, že doba péče přesáhla 15 let a důchod nebyl přiznán před rokem 1996.

„Od července mohou lidé, kterým byl dosud důchod vypočítán i na základě příjmů získaných během péče o závislou osobu, požádat o jeho přepočítání. Učinit to mohou i ti, komu byla doba péče uznána jako vyloučená doba, tedy ti, kterým byla sice započítána do nároku na důchod, neměla však vliv na jeho výši,“ řekl Právu tiskový mluvčí České správy sociálního zabezpečení Kamil Vařeka.

Zvýšení se řadě důchodců vyhne

Těm, kdo pečovali o své blízké dobu kratší než 15 let, pomůže ale až další změna zákona platná od ledna. Ta se však bude vztahovat jen na nově přiznané důchody. Ti, kteří už důchody pobírají, tudíž vyjdou naprázdno.

Jedním z nich je i paní Jaroslava z Rakovnicka. Ta se několik let starala o své příbuzné ve věku 99, 87, 83 a 76 let. „Patnáct let před odchodem do důchodu jsem začala celodenně pečovat o své blízké. Bylo to s přestávkami dohromady asi 6 roků. Když jsem si pak zažádala o předčasný starobní důchod, dostala jsem v roce 2002 po 34 letech pojištění a práce (kromě péče) důchod ve výši 2800 korun,“ řekla Právu.

Ve svém předchozím zaměstnání prý přitom neměla nízké příjmy. „Po mnoha dotazech a pátrání jsem zjistila, že výdělky z doby zaměstnání se rozpočítaly i na dobu péče o blízké osoby. Můj současný důchod po sedmi valorizacích činí asi 4000 korun,“ dodala paní Jaroslava.

Problémem neúměrně nízkých penzí lidí, kteří pečovali o osobu závislou na pomoci ostatních, řeší i veřejný ochránce práv Otakar Motejl. „Stížnosti na výši důchodu od těchto lidí dostáváme dlouhodobě,“ řekla Právu tisková mluvčí ombudsmana Ivana Hrazdílková.

„Podařilo se již prosadit určité změny, takže ti lidé mají o něco vyšší důchod, ale je to pořád nedostatečné. Nezohledňuje se, že ti lidé šetří státu obrovské sumy peněz, které by musel vynakládat do ústavní péče,“ dodala.