Právě tam na prvním možném sjezdu do Brna při jízdě z hlavního města probíhá největší cvičení složek integrovaného záchranného systému v novodobé historii ČR nazvané Trauma 2009.

Policisté odvádějí jednu z lehce zraněných během cvičení Trauma 2009 na dálnici D1 u Brna.

Policisté odvádějí jednu z lehce zraněných během cvičení Trauma 2009 na dálnici D1 u Brna.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Cvičení zahájil jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) s dvacetiminutovým zpožděním, protože dopravní podnik nepřistavil včas autobusy pro rozhodčícvičení a novináře.

Scénář cvičení

Při havárii dvou autobusů, několika aut a motocyklu je celkem 72 účastníků neštěstí. Šest na místě zemřelo, 12 lidí je zraněno těžce, 18 utrpělo středně těžká poranění, 18 lehká a 15 osob ač fyzicky nezraněno utrpělo psychický šok. Na průběhu cvičení, které po dlouhých přípravách zajišťuje jihomoravský kraj se podílí několik set lidí.

Zranění figuranti čekají uvnitř převráceného autobusu na pomoc v rámci cvičení Trauma 2009 na dálnici D1 u Brna.

Zranění figuranti čekají uvnitř převráceného autobusu na pomoc v rámci cvičení Trauma 2009 na dálnici D1 u Brna.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Místo v těsném sousedství dálnice nebylo vybráno náhodou. Bohužel právě tam se nešťastné události odehrávají a my musíme na takové případy být připraveni. V žádném případě však nebude nikterak ohrožena skutečná pohotovost či provozuschopnost nemocnic, hasičů a podobně. Reálný život má jednoznačně před cvičením přednost,“ uvedl ke cvičení TRAUMA 2009 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Provoz omezí provoz na D1

Cvičení zasahuje i do běžného provozu dálnice D1. Exit 190 je zcela na příjezdu ve směru do Brna vyřazen z provozu v době od 7 do 16 hod. V opačném směru, tedy na Olomouc je provoz nájezdu omezen.

"Vzhledem k tomu, že při podobných skutečných nehodách dochází ke zbytečným havárkám kvůli nepozornosti rychle jedoucích řidičů, kteří se nevěnují řízení, ale podléhají zvědavosti omezíme značkami během cvičení rychlost na dálnici v obou směrech.

Zranění figuranti čekají na pomoc v rámci cvičení Trauma 2009 na dálnici D1 u Brna.

Zranění figuranti čekají na pomoc v rámci cvičení Trauma 2009 na dálnici D1 u Brna.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Lidé mířící do Brna by měli využít především exit 196 v Komárově, popřípadě i exit 194 v Heršpicích, kde však musí počítat s dalším omezením v podobě opravované vozovky,“ uvedl šéf policejních složek na cvičení Karel Pospíšil.

Při nácviku se hodnotí rychlost, organizace, souhra všech složek práce vedoucího lékaře komunikace ostatních velitelů a další úkoly. Při snaze o co nejvěrnější podobu tragédie chybí pouze pohřební vozy, které nakonec z příprav organizátoři vyloučili.