"Úprava jednacích řádů, která umožňuje zavazovat vládu k určitému postupu při jednání v Evropské radě nebo v Radě EU, je nedostatečná. Senátoři se domnívají, že je neústavní, aby parlament vyslovoval souhlas s dalším přenosem pravomocí na EU jinou než ústavní většinou," uvedl Oberfalzer.

Senátoři podle něj současně navrhnou Ústavnímu soudu, aby definoval minimum pravomocí, jejichž zachování činí z ČR ještě svrchovaný stát. Ústavní soud by si měl podle Oberfalzra vyhradit konečné právo na interpretaci evropských legislativních aktů v návaznosti na lisabonskou smlouvu, která upravuje fungování EU po jejím rozšíření.

Podle Oberfalzera by se kvůli tomu měl změnit zákon o Ústavním soudu tak, aby ústavní soudci měli možnost kontroly souladu jednotlivých kroků orgánů EU s českou ústavou. Do doby, než budou přijaty příslušné legislativní změny, by měl Ústavní soud podle senátorů pozastavit proces ratifikace lisabonské smlouvy.