Setkání s předsedou vlády si vyžádala Kovářová v reakci na dopis od Fischera z konce července. V něm jí vyčítal personální obměny na ministerstvu s tím, že úřednický kabinet má omezený mandát. "Premiér konstatoval, že personální změny jsou plně v mé kompetenci, a já jsem toto jeho vyjádření přijala s potěšením," prohlásila ministryně. Dodala, že neví, co vedlo předsedu vlády ke změně názoru.

Podle ministryně se však Fischerovi nelíbí její plán na zrušení poboček vrchního státního zastupitelství. V dopise jí napsal, že toto opatření má "hluboký dopad na chod justice" a není zcela aktuální. "Já jsem si to vysvětlení poslechla a jsem připravená vést věcnou debatu o všech organizačních, finančních i systémových záležitostech, které povedou ke konečnému rozhodnutí," uvedla Kovářová. Podle ní však stále převažují argumenty proti zachování poboček.

O pobočkách se rozhodne do dvou týdnů

Zda pobočky zruší, nebo ne, bude muset Kovářová rozhodnout do dvou týdnů, aby se státní zastupitelství mohlo připravit na kroky související s nutností stěhování poboček do nových prostor. Podle ministryně by jejich zrušení bylo finančně výhodnější.

Fischer napsal Kovářové dopis s výtkami, když byla ministryně na dovolené, jeho obsah však pronikl na veřejnost. Kovářová vyčetla Fischerovi, že se média o dopise dověděla dříve než ona sama, ten se však od medializace distancoval. "Je to problém nestoudné neloajality,“ rozzlobil se před novináři jinak velmi odměřený Fischer. Jejich vztahy to ale nakonec údajně nepoškodilo. 

Kovářová v červenci odvolala z funkce svého náměstka pro legislativu Františka Korbela a o několik dní později také vrchní ředitelku legislativně-právní podsekce Danu Prudíkovou. Veřejnost jí pak podle ní nejvíce vyčítala znovujmenování Jiřího Křivance do funkce ústeckého krajského státního zástupce.