Změnu v zákoně navrhl ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb společně s ministrem vnitra Martinem Pecinou jako reakci na akce extremistů pořádané pod falešnou záminkou.

Podle Peciny některé organizace nyní schválně podávají oznámení o akci v pátek. Obecní úřady pak mají fakticky pouze jediný pracovní den k tomu, aby o případném zákazu shromáždění rozhodly. Novela proto dá úřadům čas zjistit skutečné důvody pořádání veřejné akce a dostatečně zdůvodnit případný zákaz shromáždění.

V posledních letech se uskutečnilo hned několik protestů, které radnice nejdříve povolily a úředníci později nechali na místě rozpustit. V poslední době například rozpustil akci pravicových radikálů krátce po jejím začátku tajemník jihlavského magistrátu Lubomír Dohnal. Odůvodnil to tím, že se odchýlila od oznámeného účelu.

Pozemkový fond bude mít ředitele

Na základě Klausova podpisu se také mění řízení Pozemkového fondu, nově ho povede ředitel kontrolovaný dozorčí radou. Odpadne tak kolektivní řízení fondu prostřednictvím prezidia a výkonného výboru.  

Počet členů dozorčí rady vzroste z nynějších pěti na sedm. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost k 1. lednu příštího roku. Nového ředitele fondu by měla vláda jmenovat nejdéle do 60 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy do konce února příštího roku.

Novela rovněž stanovuje rozsah nezbytné rezervy státní půdy pro veřejně prospěšné stavby, jako jsou dálnice, průmyslové zóny a prostory pro zadržování velké vody při povodních. Žádný z dosavadních zákonů tuto rezervu neupravuje.

Systém úrazového pojištění se odkládá

Až od 1. ledna 2013 vejde v platnost zákon o zdravotním pojištění zaměstnanců. Klaus svým podpisem potvrdil, že stát zatím nepřevezme od dvou komerčních pojišťoven odškodňování zaměstnanců za pracovní úraz a nemoc z povolání. Nový systém úrazového pojištění se tím odložil o tři roky.

Nyní zaměstnavatelé platí úrazové pojištění jedné ze dvou pojišťoven určených zákoníkem práce - Kooperativě nebo České pojišťovně. Situaci již dříve kritizovala Evropská unie, která navrhla dvě možná řešení - buď do systému zahrnout všechny pojišťovny, nebo převést pojištění na stát.

Podle schváleného návrhu by agendu měla převzít Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky ale ČSSZ není schopna do půl roku převzít od obou komerčních pojišťoven agendu, protože by to vyžadovalo přijetí a proškolení stovek nových zaměstnanců. Podle odpůrců odkladu ze současného stavu těží především obě komerční pojišťovny.