Hypertenzi mají v Česku dva milióny dospělých. Vysoký krevní tlak nebolí, pacient necítí žádné zdravotní problémy a přitom prvním jeho projevem může být mrtvice nebo infarkt a smrt.

„Naši vědci přišli s objevem změny mutace v genu kódujícím renin. To je jeden z hormonů vylučovaný do krve ledvinami. A renin má hlavní vliv na další hormony, jejichž prostřednictvím se zvyšuje krevní tlak,“ řekl Právu profesor Tomáš Zima, děkan uvedené lékařské fakulty.

Pokud vědci zasáhnou do uvedeného řetězce už na této genové úrovni, pak zjednodušeně řečeno je možné ovlivnit vznik hypertenze. „Jsme ale zatím na začátku výzkumu. Ještě dlouho potrvá, než z tohoto objevu budou lidé s vysokým krevním tlakem mít bezprostřední účinek,“ řekl Právu docent Viktor Kožich, přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK s tím, že nastoupená cesta je ale velmi nadějná.