Dopravní podnik se údajně ocitl v tísni a navzdory úsporným opatřením a propouštění může nedostatek peněz ohrozit bezpečnost provozu. Bém kritiku odborů vůči magistrátu kvůli nižšímu financování firmy odmítl v dopise zveřejněném na webových stránkách magistrátu.

Odboráři už dříve požadovali zvýšení investičních a provozních nákladů podniku na letošní rok. "Požadovali jsme, aby magistrát profinancoval všechny dluhy, které magistrát vůči dopravnímu podniku má, a objednané výkony včetně opencard atd. do 15. srpna. Pokud to nebude, tak přijmeme nějaké opatření v příštím týdnu. Nevylučují se všechny prostředky k tomu, aby bylo dosaženo profinancování dluhu. I za cenu personálních změn na magistrátu resp. v radě hlavního města. Veřejnost může očekávat i ostřejší variantu zastavení práce. Já doufám, že nás to Bém nepřinutí udělat 1. září,“ sdělil Novinkám zástupce Základní organizace Odborového svatu dopravy Luboš Olejár.

Odboráře také rozzlobilo, že jim Bém nepředal dopis se svou odpovědí přednostně. "Doufali jsme, že zachová elementární slušnost a odpoví nám dopisem. Jestli je jeho odpověď ta, že si to máme dohledat na webu, tak to považujeme za neodpověď a nereakci,“ dodal Olejár. Odboráři primátora původně oslovili dopisem.

Chyba je na straně managementu, tvrdí Bém

Bém v odpovědi vyjádřil překvapení, že by mělo "docházet k údajnému dramatickému krácení plateb za objednanou službu", nebo že by existovaly nasmlouvané investiční výdaje, na které by neměl podnik v rozpočtu peníze. "Nedovedu si totiž představit žádného zodpovědného manažera společnosti, který by podepsal investiční smlouvy, které nemá kryty v příjmové části svého rozpočtu. Takováto praxe by totiž s velkou pravděpodobností mohla být interpretována dokonce jako trestný čin," sdělil primátor.

Primátor rovněž odmítl požadavek na dofinancování investičních a provozních nákladů. Podle něj byl rozpočet schválen zastupitelstvem hlavního města a výše dotace pražskému dopravnímu podniku je v evropském srovnání "mimořádná a neobvyklá". Připomněl také to, že současná hospodářská krize se promítá i do hospodaření města a je nutné šetřit všude, kde to lze.

Bém se také domnívá, že nespokojenost odborářů je způsobena nečinností a nekomunikativností managementu, a tvrdí, že tento nedostatek neprodleně odstraní.

"Mluvil jsem dnes s některými zástupci odborů. Ta odpověď je neuspokojuje a říkali, že rozhodně nejde o žádné informační šumy mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi,“ řekl Novinkám v pátek personální ředitel dopravního podniku Tomáš Petana.

Vedení města podniku pro letošní rok přidělilo na provoz 7,12 miliardy korun, což je asi o 120 miliónů méně než pro rok 2008. V březnu Praha navýšila neinvestiční dotaci o 37 miliónů korun. 

Opoziční zastupitelé tvrdí, že to ale firmě nebude stačit. Rovněž podle Zprávy o hospodaření firmy je možné očekávat, že pokud nebude podniku navýšena neinvestiční dotace, mohla by jeho roční ztráta dosáhnout až 1,95 miliardy korun.
Už v prvním čtvrtletí podnik vykázal ztrátu 2,3 miliardy korun, což bylo o 717 miliónů více, než očekával.
Na investice dostal podnik na letošek 1,99 miliardy korun, údajně nejméně za posledních deset let. Téměř 400 miliónů korun na investice dostane podnik z evropských fondů a další 1,2 miliardy mu město dalo z přebytku z loňského roku na nákup nových tramvají a autobusů.