Podle platného trestního zákona se přitom "vyhýbači" nedopouštějí žádného trestného činu. Platný trestní řád jim naopak umožňuje, aby svůj nástup do vězení legálně oddalovali tím, že si třeba i opakovaně žádají o odklad trestu ze zdravotních důvodů. Se situací je nespokojen nový ministr spravedlnosti Karel Čermák, který proto nařídil u soudů prověrky všech případů nenastoupených výkonů trestů odnětí svobody starších šesti měsíců. Právu to sdělila mluvčí ministerstva spravedlnosti Iva Chaloupková.

"Projde-li parlamentem připravovaný nový trestní zákoník, tak od roku 2005 se vyhýbání nástupu do vězení stane trestným činem, za který bude možné uložit až tříletý trest. Ukážou-li ale výsledky analýzy na soudech, že je to potřebné, budeme se tento problém snažit řešit rychleji a razantněji," uvedla Chaloupková. Jaký postup by ministerstvo v takovém případě zvolilo, však zatím odmítla upřesnit.

Vymlouvají se na zdraví

To, že by vyhýbání se nástupu do vězení mělo být trestné, přivítal v rozhovoru s Právem místopředseda pražského městského soudu Luboš Vlasák. Pro skutečné zlepšení situace je ale podle jeho názoru třeba zároveň změnit i dnes platnou koncepci nástupu výkonu trestu v trestním řádu. Ta je totiž podle jeho slov "mimořádně nešťastná" a podle jeho zkušeností také velmi zneužívaná.

"Dneska odsouzený požádá o odklad nástupu do vězení ze zdravotních důvodů a pošle lékařskou zprávu. Já ji pak pošlu lékařské komisi Generálního ředitelství Vězeňské služby. Ta mi napíše, že dotyčný samozřejmě nástupu do vězení schopen je, a já tu žádost o odklad zamítnu. Ten člověk si proti tomu rozhodnutí stěžuje u vrchního soudu, ten jeho stížnost také zamítne, ale on si podá klidně novou," popsal Právu současnou praxi Vlasák.

Podle něj by situaci mohlo změnit zavedení nových pravidel pro nástup do výkonu trestu. "Odsouzení by se prostě na výzvu soudu museli rovnou dostavit do věznice i s případnou lékařskou zprávou o svém zdravotním stavu. A lékařská komise by tam na místě posoudila, zda je jim za mřížemi možné zajistit lékařskou péči nebo ne," uvedl Vlasák.