"Z celkového počtu starobních penzistů 1 908 877 je 1 252 218 žen, zatímco mužů necelá polovina - 656 659. Muži v penzi dostávají průměrně 7897 korun za měsíc, ženy už jen 6423 korun," sdělila Právu tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Štěpánka Mikešová. Pokud by ženy sázely na to, že jejich situaci pomůže řešit důchodová reforma, kterou chystá ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), prohrály by.

Reforma založená na zásluhovosti má totiž rizika, o kterých se zatím na veřejnosti nehovoří. Uvnitř ministerstva však ano. Jak se podařilo zjistit Právu, v jednom z materiálů určených pro interní ministerské jednání, ve kterém jsou vyjmenovány nevýhody nového, tzv. příspěvkově definovaného (NDC) systému, se říká: "Znevýhodňuje ženy - v důsledku jejich kratší doby pojištění způsobené i nižší věkovou hranicí pro odchod do důchodu a nižších výdělků."

Každému, co si zaslouží

Náměstek ministra práce a sociálních věcí Jiří Hofman, který záměr MPSV zavést nový důchodový systém prezentoval na mezinárodním semináři v Praze, však o žádném riziku nehovořil. Naopak, zdůrazňoval přínosy systému: "Vytváří přímou vazbu mezi zaplaceným pojistným a dávkou, zvyšuje osobní zodpovědnost pojištěnců, umožňuje individuální volbu odchodu do důchodu."

V rozhovoru pro Právo pak své myšlenky rozvedl: "NDC systém má jednu obrovskou výhodu. Za prvé těm, kteří si nemohli přispívat na důchod tak, aby ho měli podstatně vyšší, garantuje slušný příjem ve výši buď 1,2 nebo 1,5 násobku životního minima - to je otázka politické dohody. Ale garantuje vyšší příjem těch, kteří byli slušní.

NDC znamená jedno: že každý dostane to, co si zaslouží. A ti, co si to nezasloužili, a ti, kteří by nám spadli do těch problémů, budou mít garantovaný příjem minimálním důchodem," uvedl náměstek. Pokud by se politici rozhodli, že minimální garantovaný důchod by byl na úrovni 1,2 násobku životního minima, pak by při současném životním minimu 4100 Kč pro jednotlivce minimální důchod činil 4920 Kč.

Na dotaz Práva, co říká varování kolegů z ministerstva o nevýhodné situaci žen, Hofman odpověděl: "Snažíme se o to, aby žena byla zrovnoprávněna jak v příjmech, tak v nárocích." Na další dotaz, zda tedy jednoho dne všechny ženy budou odcházet do důchodu ve stejném věku jako muži, řekl: "Ano, je to požadavek i z Evropské unie, i požadavek určité rovnosti." Náměstek tak jednoznačně zpochybnil měsíc staré rozhodnutí poslanců, že ženy s dětmi budou při odchodu do důchodu i nadále věkově zvýhodněny.