Lékárny odesílají do centrálního úložiště dat v elektronické formě hlášení o lécích vydaných na lékařský předpis a lécích vydaných bez předpisu s omezením například léky s obsahem pseudoefedrinu.

Systém je klíčový pro projekt elektronizace zdravotnictví, takzvanou e-preskripci, neboli předepisování a výdej léčiv na elektronické recepty.  

"V rámci kontroly Centrálního úložiště receptů bylo zjištěno, že SÚKL koná nad rámec pravomocí ukládaných mu zákonem a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů," vysvětluje své rouzhodnutí v tiskové zprávě ÚOOÚ.

Ředitel SÚKL námitku vítá

Podle tiskového vyjádření SÚKL hodlá úřad stanovené lhůty využít k prošetření všech bodů námitky ochránců soukromí. Ředitel SÚKL Martin Beneš ale věří, že se úřadu podaří obhájit systém centrálního úložiště dat stejně jako v minulosti, kdy ÚOOÚ shledal systém plně v souladu se zákonem. "Vítáme takovéto ověření, protože nedůvěra se rozpustí jedině tím, že se projekt obhájí," uvedl Beneš.

Mluvčí SÚKL Veronika Petláková řekla, že protokol obdrželi, jeho obsah ale nebudou zveřejňovat. Již při představování systému zdůrazňoval ředitel SÚKL, že veškerá data pacientů jsou v anonymizované podobě.  

Podle prezidenta České lékárnické komory Stanislava Havlíčka ale zákon ústavu takový sběr dat neumožňuje. Na provoz centrálního úložiště je od května vázán výdej léků s pseudoefedrinem bez receptu. Denně zpracuje 200 tisíc nových údajů. Lékárnická komora ale vyzvala lékárny, aby se nepřipojovaly k centrálnímu úložišti, dokud se spor o zacházení s citlivými daty pacientů nevyjasní.

Obchází SÚKL zákon?

Podle právních expertů ČLeK je tento sběr nezákonný. SÚKL má podle nich pouze soustřeďovat elektronické recepty, nikoli sbírat veškerá data o všech předepsaných lécích, a tím pádem i o pacientech a o tom, kolik za jejich léčení platí pojišťovny a co platí pacient sám.  

"Podle našeho názoru může SÚKL sbírat údaje o pacientech jen v případě, že mu pacienti dají souhlas. To říká zákon na ochranu osobních údajů. SÚKL tento souhlas pacientů úplně obešel a sbírá údaje o všech předepsaných lécích bez toho, aby pacient souhlas podepsal," upozornil Havlíček.  

Ten závěrem dodal, že komora považuje zpřístupnění lékového záznamu odborné zdravotnické veřejnosti za přínosné, data ale musejí být sbírána zákonně. "My jsme připraveni spolupracovat na jakémkoli projektu, který utvoří legislativu, podle níž se budou data sbírat zcela zákonně," řekl.  

Centrální uložiště zahájilo provoz koncem minulého roku. Zákon také stanovuje, že k centrálnímu uložišti musí být připojeny všechny lékárny, zatím však do systému ukládá data asi 1 400 lékáren z 2 600.