Po mnohahodinovém jednání v parném letním dni večer unavené senátory svým vystoupením probral senátor Jaroslav Kubera (ODS), který je zásadním odpůrcem jakéhokoli omezování kuřáků. Po protikuřáckém proslovu svého stranického kolegy Borise Šťastného Kubera s ironickým smíchem prorokoval, že tažení proti kouření je jen předzvěstí dalších omezení.

"Je to jako boj svatých, kteří si myslí, že budou vše regulovat," řekl Kubera. Kolegům pak vykládal, ať se připraví na to, že se jednou zakáže třeba sex v neděli, protože jak by k tomu přišli klienti, které v pondělí obslouží po probdělé noci unavený prodejce. "Je to jako kladivo na čarodějnice," dodal Kubera.

Novela protikuřáckého zákona je výsledkem dlouho vyjednávaného kompromisu. Podle něj si budou moci restauratéři vybrat, zda bude jejich zařízení kuřácké či nekuřácké. Novela dále zpřesňuje definici veřejných míst, kde se nesmí kouřit, zpřísňuje sankce pro prodejce, kteří podají alkohol či tabák dětem, a nově vymezuje, co jsou kuřácké potřeby. Novela si mimo jiné klade za cíl zlepšit podmínky pro záchytné protialkoholní stanice, kterých se dnes nedostává.