Vzhledem k pokroku léčby se ale podle odborníků bude na rakovinu méně umírat.

"Lidský věk se bude prodlužovat a řada lidí tak rakovinou onemocní až ve vyšším věku. A navíc v mnoha případech již rakovinu umíme zcela vyléčit. Onemocnění, které dříve vedlo k rychlému úmrtí, se nyní v průběhu několika měsíců často stává chronickým i desítky let trvající chorobou,“ sdělil v úterý Právu profesor Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Lékaři podle něho nyní dovedou vyléčit i taková onemocnění, jež před desítkami let vedla k úmrtí pacientů i v mladém věku, například kardiologické nebo diabetologické.

Biologická léčba

Podle profesora Petruželky je trendem současnosti snaha o tzv. personalizovanou neboli adresnou medicínu.

"V onkologii to znamená, že vycházíme z pochopení jedinečnosti každého pacienta. Už tedy nejde jen o správnou léčbu ve správný čas správnému pacientovi, ale je nutné respektovat výlučnost každého jedince. Před rozhodnutím o postupu léčby bychom měli mít molekulární nebo genetický popis nádoru a až na jeho základě rozhodovat o léčbě,“ řekl Právu profesor Petruželka.

Biologická neboli cílená léčba právě takový pokrok přináší. Je sice velmi drahá, ale dostává ji až 80 procent onkologicky nemocných, výhradně v onkologických centrech. Ta jsou v každém kraji a pacient se do nich může přihlásit i sám, bez ohledu na to, že je již léčen třeba v okresní nemocnici. Odborníci pak posoudí, zda je pro jeho nádor biologická léčba vhodná.

Konzultační místa k biologické léčbě:
Masarykův onkologický ústav Brno, tel. 543 131 111 – konziliární ambulance
Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, poradenské oddělení biologické léčby nádorových oddělení, telefon 724 151 028, e-mail biolecba@vfn.cz

Profesor Rostislav Vyzula z Masarykova onkologického ústavu v Brně uvedl, že cílená léčba "působí přímo na nádorovou buňku“.

Dodal, že ve vývoji jsou léčebné přípravky, které výrazně zlepší prognózu onkologických pacientů, ale dosud nejsou k dispozici. Například vakcína stimuvax je nadějná pro pacienty s pokročilou rakovinou plic a u žen s rakovinou prsu. Klinické studie ukázaly, že prodlouží dobu života pacientů s velmi zhoubným nádorem na dvojnásobek.