"Zjednodušeně řečeno, oprávněné osoby, které se vrátily do Česka například z pobytu v cizině, mohou obdržet opakující se dávky státní sociální podpory zpětně nejdéle za tři měsíce, avšak pouze za předpokladu, že prokážou, že po tuto dobu plnily podmínky nároku na tyto dávky,“ řekla Právu tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Například porodné pak mohou dostat až rok zpětně.

Rozhodující pro nárok na většinu dávek je ale výše příjmů rodiny. "Do příjmů se započítávají zákonem stanovené příjmy, a to i obdobné příjmy a dávky ze zahraničí,“ upřesnila Filipová. 

Podmínkou je trvalý pobyt

V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují jen rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Příjmy za období předcházejících tří měsíců se zpravidla zohledňují při rozhodování o nároku na dávky v hmotné nouzi, tedy příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení nebo mimořádné okamžité pomoci.

Na dávky státní sociální podpory, ale i na dávky v hmotné nouzi mají navíc nárok pouze občané ČR, kteří jsou tu hlášeni k trvalému pobytu. "Pokud před vycestováním z Česka ukončili trvalý pobyt a vrátili občanský průkaz, mohou ho znovu získat opětovným přihlášením,“ řekla Právu Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Při hlášení k pobytu musí ale kromě platných dokladů předložit také doklad opravňující užívat byt nebo dům. Tedy například výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu nebo úředně potvrzený písemný souhlas oprávněné osoby.