Podobně skončila již dříve i jednání s Janou Bobošíkovou. „Nepřijal jsem nabídku opustit Svobodné, abych reprezentoval politiku paní Bobošíkové na její kandidátce. Případným spojením bychom ztratili svoje myšlenky a naši voliči by nás zavrhli.“ komentoval jednání Mach.

„Nepodařilo se nám zatím domluvit se s jiným subjektem na oboustranně výhodné spolupráci. Nemíníme ustupovat z našich základních programových myšlenek,“ dodal Mach. Svobodní tak nejspíše půjdou do předčasných parlamentních voleb v říjnu sami.

Definitivní slovo o kandidatuře ve volbách a o podobě předvolební kampaně bude mít Republikový výbor Svobodných, kde zasedají kromě členů volených sněmem i předsedové 14 krajských sdružení. Jeho nejbližší jednání bude v sobotu 18. července v Brně.