Schválený státní rozpočet počítá pro letošní rok se schodkem 38,1 miliardy korun, vychází ale z předpokládaného růstu ekonomiky o 4,8 procenta. Odhady letošního výkonu českého hospodářství se však v důsledku krize neustále snižují, schodek rozpočtu tak kvůli výpadku příjmů zřejmě překročí 150 miliard korun. Ministr financí Eduard Janota již dříve uvedl, že rozdíl mezi schváleným a očekávaným deficitem bude kryt také dlouhodobými úvěry od Evropské investiční banky.

Součástí prezidentem podepsaného zákona je také změna rozpočtových pravidel, která má umožnit státu pokrýt nedostatek peněz v rozpočtu až do 15 procent výdajů prodejem státních pokladních poukázek. To jsou krátkodobé dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku. Zákon dosud dovoluje jen objem do šesti procent.

"Tímto máme vlastně pokryt teoreticky případný deficit až do výše 172,5 miliardy korun," uvedl už dříve Janota.

Rodná čísla a stav zůstala v občankách

Klaus podepsal v pátek také novelu, která na návrh levice přes přání vlády zachovává rodná čísla, rodinný stav i místo bydliště v občanských průkazech.

Vláda navrhla počet údajů v občanských průkazech omezit v rámci souboru změn dvou stovek zákonů, které souvisejí se vznikem čtyř základních informačních registrů. Právě v těchto registrech budou data obsažena a přístupná jen oprávněným podle předem stanovených pravidel.

Nadužívání rodného čísla vadí ochráncům soukromí, protože obsahuje základní údaje o pohlaví a věku. Zrušení údajů o bydlišti a rodinném stavu mělo omezit potřebu výměny průkazu v případě jejich změny.

Novela má umožnit pružnější hledání osob

Novela počítá s tím, že většinu údajů do evidence obyvatel budou zapisovat matriční úřady místo obecních úřadů, což zrychlí zapisování a ověřování správnosti dat. Norma má také usnadnit i řadovým občanům vyhledávání ztracených známých či příbuzných. Umožní za správní poplatek 500 korun zprostředkování údajů v základním registru a evidenci obyvatel o tom, zda a kde hledaná osoba žije, ovšem pouze s jejím souhlasem.

Údaje o cizincích už nemají být podle novely v evidenci obyvatel, ale v cizineckém informačním systému policie.

Kvůli novému základnímu registru firem a živnostníků novela mění označování a způsob přidělování identifikačního čísla (IČO). Pro potřeby základního územního registru norma sjednocuje číslování domů podle principu, podle něhož již přidělené číslo popisné nebo evidenční nesmí být přiděleno znovu.