Lavina hlíny a kamení na severním svahu Sněžky měří několik desítek metrů. Ze zemského povrchu strhla i porosty kleče. Turisté se na Sněžku z polské strany nyní dostanou jen po příkrém kamenném chodníku s řetězy od Slezského domu.

"Zároveň tím padlo opatření, že tento chodník bude o prázdninách jen pro výstup a sestup bude Jubilejní cestou," řekl  mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Cesty na Sněžku z české strany od Růžové hory a od Jelenky jsou nadále bez omezení.

Na české straně hor přívalový déšť poničil zejména asfaltovou cestu z Černého dolu na Cihlářskou boudu a štěrkovou Luční svážnici od Tetřevích bud k Rennerovým boudám. "V cestách jsou díry a hluboké rýhy. Pozor si musejí dát hlavně cyklisté," řekl Drahný.

Vedle cest deště poničily i některé krkonošské potoky. "Škody nyní podrobně mapujeme. Alespoň provizorní opravy cest budeme chtít udělat co nejdříve," řekl Drahný.