V rámci úsporných opatření se zruší zhruba čtyři tisíce tabulkových míst, z nichž ovšem ne všechna jsou obsazena. Přesná čísla Barták neuvedl. Podle některých kuloárních informací může jít až o 2 800 osob, zejména civilních zaměstnanců.

Barták upozornil, že rezervy jsou ve velitelských strukturách, štábech, v kancelářích a také například mezi řidiči. Podle jeho vyjádření bylo třeba jednat rychle, protože jinak by se úspory promítly až do rozpočtu pro rok 2011.

Ministr řekl, že hodlá zachovat strukturu výdajů, z nichž 50 procent jsou mandatorní (zákonem stanovené, například platy, dávky apod.), 30 procent na provoz a zbylých 20 procent na investice. 

V nich bude důraz kladen na potřeby vojáků v misích a na vybavení armády pro případ katastrof. Na příští rok má resort 49,3 miliardy korun a z pohledu Aliancí doporučených dvou procent hrubého národního důchodu na obranu je ČR s 1,32 procenta asi v polovině žebříčku 28 členů. 

Obrana je podle Bartáka s to pokrýt náklady misí (Afghánistán, Kosovo a nově i Bosna), které tvoří asi čtyři procenta rozpočtu. Hodlá také podpořit přechod na tříletý plánovací cyklus sil pro mise: schvalovat vyslání na dva roky s ročním výhledem, což odpovídá praxi NATO.