"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tento dlouholetý projekt dovést do úspěšného konce. Skupina evropských konzervativců a reformistů vnese nový impuls do zatuchlých vod Evropského parlamentu, kdy je většina legislativy hlasována technickou koalicí mezi socialisty a Evropskou lidovou stranou. Tento postup ODS a jejím politickým prioritám zcela nevyhovuje," uvedl ke vzniku frakce Jan Zahradil. 

Europoslanec dále uvedl, že nová frakce chce být "silným a trvalým hráčem na středopravém, nefederalistickém a eurorealistickém spektru evropské politiky". 

Ke zformování nové frakce je zapotřebí nejméně 20 europoslanců, Evropské konzervativní a reformní frakce jich bude mít 55.

Vedle ODS, polské strany Právo a spravedlnost a britských konzervativců budou ve frakci zastoupeni také  poslanci z Belgie, Finska, Lotyšska, Maďarska a Nizozemí. Nejvíce poslanců dodají britští konzervativci, kteří mají v EP 26 členů. Za polskou stranu bude ve frakci 15 eurospolanců a za ODS 9. Zbývající uskupení bude zastupovat vždy jeden europoslanec.

Jednání o zapojení dalších poslanců dle ODS dále pokračují, je proto možné, že do 14. července, kdy bude EP poprvé zasedat v novém složení, se její řady dále rozšíří.