Podle ministra dopravy Gustáva Slamečky bude příští rok ve fondu dle aktuálních plánů chybět 23 miliard korun. Donedávna ministr mluvil až o 50 miliardách.

Hrozba zastavení se týká výhradně staveb, které zcela hradí český státní rozpočet. Při zachování schváleného rozpočtové rámce na ně zbude příští rok jedna miliarda. Naopak stavby placené z evropských fondů musí podle MD pokračovat.

"Je třeba si uvědomit, že v současné době jsou rozestavěny investiční programy z národních zdrojů za více než 70 miliard korun," píše se v plánu. Ministerstvo považuje zastavení tolika staveb za nepřijatelné a hodlá "dále hledat zdroje". Ministr financí Eduard Janota však již několikrát prohlásil, že navýšení rozpočtu fondu dopravy nepřipadá v úvahu.

Ministerstvo zároveň představilo plán úspor. Jde vesměs o již dříve zveřejněné nápady. Úřad chce například zrychlit vyvlastňování pozemků, omezit stavby mimoúrovňových křižovatek, změkčit normy pro stavbu dálnic na úroveň rychlostních silnic nebo uplatnit ve větší míře cenové normativy.

Jak však MD uvedlo, úspory se neprojeví na aktuálně rozestavěných a naplánovaných projektech, nýbrž až v budoucnu při plánování zcela nových silnic a dálnic.

Výňatek z krizové plánu MD s příklady dotčených staveb
- stavby, které jsou již rozestavěné, by musely být zakonzervovány - přibližně 40 projektů, například dálnice D47 včetně přivaděčů, pokračování dálnice D1 na Moravě, projekty na průtazích a okruzích měst Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem a Brno
- stavby, kde již byl vybrán zhotovitel, ale výstavba ještě nebyla zahájena, by musely být odloženy na neurčito - 10 projektů, například svitavská radiála, obchvat Javorníka, obchvat Dubé, úseky na silnicích I/11, I/35 a I/44
- na stavby, které jsou v různých stadiích přípravy, by nebylo vypsáno výběrové řízení - zhruba 140 staveb, například severní a východní část Pražského okruhu, dálnice D11, úseky na rychlostních silnicích R35 , R52, R48, R43, R49, obchvat Chrudimi, obchvat Opavy, úsek silnice I/11.
- omezení výdajových rámců se nedotýká celkem 56 staveb financovaných z Operačního programu Doprava, včetně například již budovaných úseků dálnic D1, D3 a D8, rychlostních silnic R6 a R7 nebo jihozápadní části Pražského okruhu spojující dálnice D1 a D5.
                                                                   Zdroj: Ministerstvo dopravy