Naopak být politikem není zrovna cesta, jak důvěryhodnost získat. Důvěru občanů má tato profese pouze 18procentní. O něco lépe jsou hodnoceni pracovníci v reklamě (28 %).

Vyplývá to z celoevropského průzkumu důvěry, kterou pravidelně pořádá GfKTrust Index. Průzkum proběhl ve 20 státech.

Podle něj mezi důvěryhodné profese patří ještě duchovní (66procentní důvěryhodnost), pracovníci organizací na ochranu životního prostředí či charitativních organizací.

Češi jako Evropané

Odpovědi českých respondentů se nijak výrazně neodlišovaly od odpovědí lidí v ostatních zemích.I zde vyhráli hasiči před poštáky. Češi projevili ve srovnání s ostatními zeměmi poměrně vysokou důvěru v odbory (61procentní důvěryhodnost). Před nimi se ocitli pouze Švýcaři (63%). Za Čechy a Moravany se umístily země s velmi silnou odborovou tradicí, jako je například Německo (59 %) či Francie (41 %).

Čeští analytici však upozorňují i na jinou věc. Profese politiků, bankéřů a právníků sice v Česku nepatří mezi nejdůvěryhodnější povolání, zato trvale kralují na předních místech v žebříčcích finančních odměn a výše platů. Proto zájem o tyto profese neupadá, spíše naopak.

Rozhodují tradice a zkušenost

Lidé v jednotlivých zemích při svých odpovědích vycházejí především z osobní zkušenosti a z tradic, shodují se psychologové. Výsledky analytiků GfK jim dávají za pravdu.

Nejmenší důvěru v politiky mají dotazovaní v Řecku (6 %), naopak největší důvěru v politiky v Evropě mají Švédové. Švédsko patří tradičně k demokratickým zemím s minimálním střídáním politických reprezentací a s vysokou životní úrovní.

I proto například mezi zeměmi, kde je důvěra v duchovní ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi největší, patří Rumunsko. Výrazná obliba poštovních doručovatelů převládá ve Švýcarsku a v Maďarsku, kde pošťáci dokonce v důvěryhodnosti vytlačili i jinak celoevropsky dominující hasiče.

Důvěru v armádu mají Portugalci. Armádní důvěryhodnost u nich dosahuje 89 procent, zato v Polsku je pouze na 52 procentech. Podle sociologů je to odraz toho, že armáda v Portugalsku diktaturu svrhla, v Polsku ale v osmdesátých letech režim utužila.

Podle výsledků průzkumu bychom se měli mít na pozoru před policisty v Rusku (37procentní důvěra). V téže zemi panuje i poměrně nízká důvěryhodnost k bankéřům(25 %).

Podle sociologů to může být odraz bouřlivého vývoje v zemi od poloviny 90. let, kdy ji ovládaly finanční skupiny. K respektu této profese nepřispěl ani nákladný a okázalý životní styl této sféry, neboť souběžně v řadě oblastí se nevyplácely včas mzdy a důchody.

Naopak kdo by chtěl využít policii či právníky při řešení svých problémů, měl by odcestovat do sousedního Německa. Německá důvěra v policii (88 %) a právníky(73 %) patří k nejvyšším v Evropě.

Důvěra obyvatel v jednotlivá povolání (procentní průměry ve 20 zemích Evropy)
Profeseprocento důvěryhodnosti
Hasiči92
Učitelé85
Poštovní doručovatelé81
Lékaři81
Armáda81
Duchovenstvo66
Organizace pro ochranuživotního prostředí64
Policisté61
Charitativní organizace60
Právníci47
Bankéři37
Novináři41
Pracovníci v reklamě28
Politici18
  Zdroj: GfK Trust Index 2009