Rozpor s Listinou základních práv a svobod shledal Ústavní soud již v dubnu, kontroverzní část zákona však nezrušil. Soud se totiž nezabýval nyní platným živnostenským zákonem, ale pouze jeho dřívější verzí.

Paragraf tedy v současné podobě zákona stále existuje, rada proto vládě doporučila ustanovení uvést do souladu s nálezem Ústavního soudu.

"Když byl člověk trestán a trestný čin nijak nesouvisel s živností, kterou chce dělat, nemělo by se mu v ní bránit," řekla ve čtvrtek tajemnice rady vlády pro lidská práva Lucie Otáhalová.

 

Sledování zaměstnanců na pracovišti je stále více rozšířené, a to i v případě zákonem zcela striktně zakázaného utajovaného sledování.Helena Svatošová, organizace Iuridicum Remedium

"Kontrola mailů na pracovišti je nezákonná"

Rada ministrů se postavila i proti rozšiřujícímu se porušování práva zaměstnanců na ochranu soukromí. Především se jí nelíbil monitoring e-mailů a pošty zaměstnanců, což je zcela proti nařízení v zákoníku práce.

"Nadměrné a nedůvodné sledování zaměstnanců na pracovišti je stále více rozšířené, a to i v případě zákonem zcela striktně zakázaného utajovaného sledování," uvedla Helena Svatošová z organizace Iuridicum Remedium. Podle rady by toto chování zaměstnavatelů měly častěji sledovat a pokutovat inspektoráty práce.  

Organizace dohlížející na lidská práva mají mít právo působit v ČR

Členové rady také požadují upravit zákon o péči o zdraví lidu tak, aby členové mezinárodních organizací sledujících dodržování lidských práv mohli pracovat také v Česku. Nyní nemohou například členové Výboru Rady Evropy proti mučení (CPT) kontrolovat dodržování práv pacientů v léčebnách a nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů. Podle Otáhalové jim v tom brání ministerstvo zdravotnictví, podle něhož na kontrolu v léčebnách nemají členové tohoto výboru právo.

"Česká legislativa je nejednoznačná, toto právo členů těchto orgánů není v zákoně přímo zmíněno," konstatovala Otáhalová.