Nadcházející summit Evropské unie má být poslední významnou údálostí pod taktovkou českého předsednictví. Vláda už ve středu schválila premiérovi Janu Fischerovi mandát, s nímž na summit EU odjel.

Premiér Fischer bude na summitu v roli zástupce předsednického státu usilovat mimo jiné o shodu nad zárukami pro Irsko v souvislosti s opakovaným referendem o Lisabonské smlouvě a o dohodu týkající se volby nového předsedy Evropské komise.

Klaus: Je třeba souhlas parlamentu

Prezident v dopise zdůraznil, že pro chystanou smlouvu, která má učinit právně závaznými záruky pro Irsko, musí hlasovat parlament. "Tato mezinárodní smlouva je mezinárodní smlouvou politickou ve smyslu čl. 49 Ústavy, a jako taková vyžaduje souhlas Parlamentu. Proto ji není možné sjednat jako vládní smlouvu a lze ji podepsat pouze s výhradou ratifikace," upozornil Klaus v dopise Fischera.

Klaus poté vyjádřil obavy, že pokud Fischer nepožádá o plnou moc "ke sjednání této smlouvy s výhradou ratifikace", bude sjednání smlouvy v rozporu s daným článkem Ústavy. "Takový postup bych nemohl akceptovat," dodal Klaus.

Fischer: Jde o smlouvu jiné povahy

"Výše uvedené Rozhodnutí není, podle mého názoru, mezinárodní smlouvou jiné politické povahy ve smyslu č. 49 písm. b) Ústavy ČR, nýbrž mezinárodní smlouvou vládního typu, k jejímuž sjednání není potřeba plné moci hlavy státu," uzavírá v dopise prezidentovi zevrubný právnický rozbor premiér Fischer.

Uujistil Klaus, že vláda se ústavněprávní klasifikací Rozhodnutí zabývala velmi podrobně a za tímto účelem proběhla řada odborných konzultací a expertních jednání, které osvědčily uvedený závěr o povaze Rozhodnutí jako mezinárodní smlouvy vládního typu.