Proplácení regulačních poplatků v krajských zařízeních pokládají odborníci ČZF, kteří se zapojili do projektu Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví (HEZR), za nejškodlivější.

"Dle mínění expertů jde pouze o předvolební trik a mocenské hrátky, manipulaci s občany a zneužívání veřejných prostředků, které prohlubují mýtus o tom, že zdravotní péče je zadarmo a zvyšuje náš dluh vůči dalším generacím,“ uvedl Michael Vích, vedoucí projektu HEZR.  

Minusové body mezi experty HEZR posbíraly také návrhy ČSSD vedoucí ke snížení dopadů krize, které byly vyhodnoceny jako druhé nejškodlivější opatření. Odborníci ho kritizovali s tím, že by způsobilo obrovskou zátěž na státní rozpočet, který nutně bude mít podstatně větší výdaje, než za současného stavu. 

"Některá opatření jsou pro stimulaci poptávky rychlá a účinná, ostatní jsou spíše zaměřená na 'cílové' skupiny voličů nebo nemají krátkodobé dopady,“ vysvětlil výhrady odborné veřejnosti Vích.

Experti ocenili návrhy Filipiové

Jako nejpřínosnější navrhované opatření hodnotí ministerský návrh na zavedení standardů zdravotní péče. Návrh tvorby standardů představila v březnu bývalá ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová (ODS). Pacienti se z nich mají dozvědět, na jakou péči mají při daném onemocnění nárok. Ze zavedení standardů by měli podle odborníků prospěch všichni občané a neznamenají znevýhodnění nemocných.

Jako druhé nejpřínosnější opatření experti hodnotili nerealizovaný návrh vlády ke zmírnění dopadů krize. Příznivě posoudili také návrh slev na sociálním pojištění, který představil bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS).

Druh zdravotnických a sociálních opatření Hodnocení ve stupnici s nejvyšším možným počtem +300 a nejnižším -300 bodů
Zavedení standardů zdravotní péče                                      160,7
Opatření Vlády ČR ke zmírnění dopadů krize                                     68,75
Sleva na sociálním pojištění                                     55,31
Návrh vzájemné rodičovské výpomoci                                     52,22
Sloučení zdravotních pojišťoven                                     47,87
Opatření navržená ČSSD ke zmírnění dopadů krize                                    -49,06
Úhrada regulačních poplatků kraji
                                    -96,6
                                                                                       Zdroj: České zdravotnické fórum

K vybraným opatřením vlády a státní správy vyjadřovali 33 odborníků z řad ekonomů, analytiků, manažerů, sociologů, podnikatelů, zástupci stavovských a pacientských organizací, akademici a odborní novináři.