Nárok na jednorázovou výplatu odškodnění mají například lidé, kteří pobírají důchod na Slovensku či jinde v cizině nebo jej nemají vůbec. Na rozdíl od důchodců, kterým penzi vyplácí český stát, tak nemají nárok na příplatky k důchodu, které se každoročně zvyšují.

Vyplácení pravidelných příplatků bez důchodů by však bylo velmi administrativně náročné. Bývalá vláda premiéra Mirka Topolánka (ODS) se proto rozhodla pro jednorázové odškodnění, které stanovila podle průměrné doby dožití. Má činit 72násobek příplatku či zvláštního příspěvku k důchodu, který by člověk dostával, pokud by českou penzi pobíral.

ČSSZ oprávněným lidem peníze vyplatí poté, co ji o ně požádají. Možnost uplatňovat nárok na příspěvek není časově omezena. "Lidé, jichž se nárok týká, nemusí mít obavy, že o své peníze přijdou. ČSSZ částky jednorázově doplatí v nejbližším možném termínu," uvedla správa na svých stránkách.

Žadatelé jsou už většinou vysokého věku

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) v březnu při projednávání návrhu nové úpravy v Senátu uvedl, že průměrný věk případných žadatelů dosahuje 85 let. Průměrná výše vyplácené částky by podle Nečasova odhadu měla dosáhnout asi 170 000 korun. Celkové náklady by tak podle odhadů mohly činit 35 miliónů korun vzhledem k tomu, že příspěvek by mohlo získat asi 200 lidí.

Lidé budou moci o jednorázový příspěvek požádat pobočky ČSSZ. Pokud žijí v cizině, mají možnost podat žádost na českém zastupitelském úřadě. Pokud by žadatel do vyřízení zemřel, mohou odškodnění získat jeho dědici.

Vdovci a vdovy po lidech, kteří padli, byli popraveni či zahynuli ve vazbě, vězení nebo koncentračním táboře, mohou dostat částku podle délky odbojové činnosti zemřelého a navíc 3000 korun. Pozůstalým potomkům pak může připadnout navíc 2400 korun. Do příspěvků pro vdovy, vdovce a sirotky by mohlo putovat 137 milionů korun. Rozdělit by si je mohlo asi 4500 osob.