Návštěvníci budou mít od 15. srpna možnost navštívit komentované prohlídky, které je zavedou mimo jiné do někdejší burzovní haly, respektive sálu Sněmovny lidu.

Sál někdejší Sněmovny lidu.

Sál někdejší Sněmovny lidu.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Právě tam byl Václav Havel poprvé zvolen prezidentem a vystoupila zde i řada předních zahraničních státníků včetně Michaila Gorbačova, George Bushe st. či Margareth Thatcherové.

"Zde se také rozpadlo Československo a skončila federace," připomněl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Informační tabule zobrazující výsledky hlasování.

Informační tabule zobrazující výsledky hlasování.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Prvním výstavním počinem bude projekt nazvaný Be free!, který přiblíží atmosféru života v někdejším Československu v 50. až 80. letech minulého století. Výstava bude zahájena symbolicky 17. listopadu u příležitosti 20. výročí pádu železné opony.

Vedle expozic nabídne budova návštěvníkům také restauraci, která vznikne v místech někdejší poslanecké jídelny.

Vedle expozic nabídne budova návštěvníkům také restauraci, která vznikne v místech někdejší poslanecké jídelny.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Od srpna, kdy začnou první prohlídky, bude také fungovat restaurace, která vznikne v místech někdejší "parlamentní vývařovny", jak rozsáhlý prostor s technickým zázemím nazval ředitel Lukeš.

Pohled do vnitrobloku budovy.

Pohled do vnitrobloku budovy.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Dalšími projekty budou připomenutí stého výročí českého olympionismu a rozsáhlá výstava nazvaná Velká Morava, která bude navazovat na expozici v budově Národního muzea, jejímž tématem budou staré české pověsti.

Takovýto výhled měl předseda Federálního shromáždění.

Takovýto výhled měl předseda Federálního shromáždění.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

V době rekonstrukce historické budovy Národního muzea, která je naplánována na roky 2011 až 2015, se návštěvníci dočkají mimo jiné průřezové expozice, jež přiblíží, kterak muzejní sbírky viděli návštěvníci od 19. století do současnosti. Dle Lukeše by mělo jít o nejvzácnější předměty ze sbírek muzea.

Opuštěné prostory, v nichž v posledních letech sídlilo Rádio Svobodná Evropa.

Opuštěné prostory, v nichž v posledních letech sídlilo Rádio Svobodná Evropa.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Obě budovy budou v rámci rekonstrukce propojeny tunelem, který návštěvníkům usnadní přesun. Na úpravu a opravu prostor Federálního shromáždění pro potřeby muzea je vyčleněno 160 miliónů korun. Národní muzeum s novou budovou získalo nové výstavní prostory o rozloze 3 000 metrů čtverečních. [celá zpráva]

Ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Národní muzeum před pár týdny také vyzvalo veřejnost ke spolupráci při hledání nového názvu budovy. [celá zpráva]