Pokud české ministerstvo vnitra zvolí cestu „oko za oko, zub za zub“, mohou němečtí řidiči očekávat kontroly, při kterých se budou svlékat téměř donaha. I takovýmto ponižujícím praktikám jsou totiž nyní vystavováni v Německu šoféři z ČR.

„Ministerstvo vnitra po ukončení předsednictví ČR v Radě EU plánuje přijetí opatření, která zajistí rovnováhu opatření na obou stranách česko-německých hranic. O tom, v čem konkrétně tato opatření budou spočívat, kdy a v jaké míře budou zavedena, bychom v tuto chvíli neradi hovořili sdělila Novinkám Šárka Machotková z odboru azylové politiky ministerstva vnitra.

Ministerstvo podle ní registruje od vstupu do Schengenu kolem 60 stížností.  Lidé se nejčastěji ohrazují proti postupu bavorských zemských policistů. „Nejobvyklejším případem lidí, kteří se na nás obrátí, jsou čeští občané, které v příhraničí zastaví vozidlo německé zemské policie a během kontroly provede vedle ověření totožnosti také prohlídku vozidla včetně zavazadlového prostoru, osobních věcí cestujících a ne výjimečně také osobní kontrolu cestujících. Zaznamenali jsme i několik případů odebrání vzorků moči, případně slin,“ uvedla Machotková.

Protesty nepomohly

Česká strana se proti takovémuto postupu v minulosti na evropské úrovni několikrát ohradila. Požadovala například, aby v rámci jedné z pracovních skupin Rady EU, byla provedena inspekční návštěva. „Tento požadavek však byl zamítnut s poukazem na nesoulad s mandátem této pracovní skupiny,“ doplnila Machotková s tím, že ČR následně po německé straně požadovala informace o přijatých opatřeních.

Schengenský prostor po rozšíření

:. Schengenský prostor po rozšíření. FOTO: Právo

Německá strana velmi obecně odpověděla, že výsledky kontrol jsou průběžně analyzovány a vyhodnocovány. Nelze však odhadnout, kdy budou taková hodnocení ukončena a jejich výsledky promítnuty do praxe. Mluvčí Stálého zastoupení ČR při EU Jan Slíva Novinkám sdělil, že „Radě EU nepřísluší posuzovat bezpečnostní opatření přijímaná na území jednotlivých členských států“. Podle něj by měly být stížnosti směřovány na Evropskou komisi, která má dohled nad uplatňováním právních předpisů EU.

Stížnosti jsou dle německé strany neopodstatněné

Konkrétní stížnosti ministerstvo předává styčnému důstojníkovi německé spolkové policie, který působí na německém zastupitelském úřadě v ČR. Ten je po překladu do němčiny postoupí k vyřízení policejnímu prezidiu spolkové policie v Postupimi.

„Dosud jsme nezaregistrovali žádnou stížnost, která by byla německou stranou vyhodnocena jako oprávněná,“ uvedlo ministerstvo. Německá strana obvykle argumentuje tím, že kontrolu neprovedla spolková, ale zemská policie, stížnost musí být proto adresována jí. Člověk, který si chce stěžovat, tak od ministerstva dostane příslušnou adresu na níž může svůj podnět zaslat. Stížnost však musí být formulována v němčině.

Německou stranu ministerstvo s možností zavedení protiopatření zatím neseznámilo, jak však Machotková dodala, „o dlouhodobém nesouhlasu s německou praxí a požadavkem její zásadní změny“ je informována.

Nejde o šikanu, brání se Němci

Německé velvyslanectví v ČR na dotaz Novinek sdělilo, že se dané problematice vyjadřovalo již loni v dubnu. V poskytnuté tiskové zprávě je uvedeno, že namátkové kontroly slouží „k bezpečnosti občanek a občanů“ a nepředstavují žádnou šikanu.

Kontroly se prý dějí na základě Schengenského kodexu a v minulosti se jich účastnili i zástupci české policie, aniž by vznesli výhrady, „jak jsou nyní na veřejnosti vyslovovány českými členy vlády,“ stojí v rok staré zprávě. 

Stížnosti, s nimiž se čeští občané obrátili na ministerstvo vnitra

9. 3. 2009 cca ve 3 hodiny ráno byl náš linkový autobus Student Agency jedoucí ze Švédska do Prahy sveden z dálnice A17 (D8) na parkoviště v prostoru bývalého hraničního přechodu Petrovice (SRN/CR) a byla provedena kontrola dokladů všech cestujících v autobusu. Německý policista zdůvodnil kontrolu přítomností státní hranice.

Mám pocit, že toto jednání je v rozporu s principy schengenskeho prostoru. Anebo se zrušení hraničních kontrol naší hranice s Německem netýká?

Dne 8. května tohoto roku jsem se s dalšími dvěma kolegy vracel ze služební cesty do Švýcarska. Na odpočívadle poblíž Norimberku k našemu stojícímu autu přijeli dva muži v černém BMW a prokázali se služebními průkazy - bohužel nemohu říci, zda jde o policii či celníky, nikdy jsem neměl s takovými složkami co do činění.

Po kontrole dokladů nás všech se pustili do přehrabávání auta, přičemž jejich dotazy svědčily o tom, že nás chtějí jen ponižovat, o nic víc nešlo, prostě jsme Češi a dost, možná hrálo roli i to, že bylo právě 8. května, ale vyložená buzerace například v tom, že když v autě byl kousek krycí hadice pro elektrotechniku v ceně maximálně 5 eur byli jsme podezřelí z ilegálního obchodu, kolegovi byl přeměřován kapesní nožík, zda čepel nedosahuje 12 centimetrů, že v koženém pouzdérku na opasku má opravdu jen mince atd, atd. Prostě pouze ponižování bez jakékoliv příčiny. Ostatně nakonec jsme byli jako spráskaní psi odehnáni, ať tedy jedeme dál.

Cestuji do západní části Německa poměrně často. Například nedávno jsem jel v 02.00 přes Rozvadov a vezl jsem dva klienty CK TomiTour do Norimberka na letiště,odkud letěli na dovolenou. Jako vždy a klasicky čekali policisté v šedém BMW řady 5 na zákazu vjezdu hned za hranicí. Poté co nás předjeli, rozblikalo se „stop polizei“, a tak jsem klienty požádal o pasy a já si připravil občanský průkaz, jelikož jsme v EU a Schengenu. Policisté se odmítli legitimovat, nicméně je vůbec nezajímaly papíry od vozu, ale pouze cestovní doklady. Můj OP nebrali v potaz, byť splňuje všechny úmluvy o znacích na vycestovaní po EU.

Jejich věta doslova zněla: „Nedáš pas, nepojedeš do Německa“. Jelikož jsem se nemínil tak lehce vzdát, zavolal jsem 112 a sdělil, ze mne kontrolují lidé, kteří se za policii jen z mého pohledu vydávají. Sdělil jsem data z navigace, kde se nacházím, a během několika minut přijelo asi pět policejních vozů včetně jakéhosi velitele, kterému jsem vysvětlil, co se děje. Až na jeho příkaz nás policie propustila a s omluvou nás nechala pokračovat v cestě.

Jezdím v pátek a v pondělí ráno se vracím přímo do zaměstnání. Jezdím po trase Dolní Poustevna/Sebnitz, Bad Schandau-Schmilka/Hřensko. Stává se mi, že jsem kontrolován příslušníky německé policie, avšak vždy a pouze v koloně německých vozidel a pouze a jen vozidla s českou RZ. Dnes kolem 06.15 hodin ráno při výjezdu z Bad Schandau směrem na Schmilku jsem byl kontrolován příslušníky německé policie.

Nenamítám nic proti kontrole, pokud však nebude prováděna selektivně, přede mnou jedoucí vůz s německou značkou byl propuštěn bez kontroly a stejně tak i za mnou jedoucí vozidlo s německou značkou.

Při kontrole dokladů od vozidla a OP byla provedena moje lustrace a policisté si nechali ukázat zavazadlový prostor a dotazovali se mě na cíl a důvod cesty. Pomíjím, že by se snažili komunikovat v češtině, považovali za samozřejmost moji znalost němčiny, kterou jsem však nepřiznal a záměrně komunikoval výlučně v angličtině, případně v češtině, s tím, že nerozumím. Při kontrole se chovali slušně, v tomto směru jim jinak nemohu nic vytknout. V každém případě ale s kontrolou nejsem spokojen, protože se vyznačovala jednoznačně rysy selektivního výběru vozidla s jinou poznávací značkou než německou. Tuto zkušenost jsem učinil opakovaně. 

 Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, redakčně kráceno