O korupci v politice je přesvědčeno 68 procent obyvatel všech zemí. Co se týče Česka, o problémech úplatků v politice je přesvědčeno 23 procent lidí.

Podle Čechů je z pohledu korupce nejhorší veřejná správa, myslí si to 40 procent dotázaných. Navíc 60 procent lidí nevěří v efektivitu vládních protikorupčních opatření. Zajímavé také je, že 11 procent dotázaných přiznalo, že oni sami nebo jejich rodinní příslušníci v posledních 12 měsících upláceli.

„Nejvíce úplatků bylo zaplaceno na úřadech pro registrace a udělování nejrůznějších povolení a na úřadech při nakládání s nemovitostmi, ve styku s policií a ve zdravotnictví,“ uvedla organizace. Ta upozornila, že více než 11 procent respondentů uvedlo, že byli vyzváni k zaplacení úplatku.

„Alarmující je skutečnost, že téměř 95 % z těchto respondentů nepodniklo žádné následné kroky, například oznámení příslušným autoritám. Svou nečinnost zdůvodňují názorem, že by to situaci nepomohlo, nebo obavou z odvetných opatření,“ uzavřela organizace.

Průzkumu se účastnilo 73 tisíc lidí v 69 zemích světa. V Česku na dotazy odpovědělo tisíc lidí.