Zpráva předložená ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny Michaelem Kocábem kritizuje také tzv. náhubkový zákon, kamerové a sledovací systémy či rostoucí neúctu ke stáří.

Tajemnice vládní rady pro lidská práva Lucie Otáhalová již dříve uvedla, že diskriminací trpí hlavně senioři, a to zejména od zaměstnavatelů. Ale i z hlediska deregulace na trhu s byty je tato skupina ohrožena. Chybí také legislativa, jež by upravovala sociální bydlení pro tyto lidi.

Navíc jsme podle zprávy svědky rozmachu kamerových a sledovacích systémů, proto je potřebná jasné regulace těchto technologií, aby zůstalo zachováno jedno z nejdůležitějších základních lidských práv a to právo na soukromí.

Zpráva si všímá i kastrací delikventů

Autoři zprávy rovněž upozorňují na to, že takzvaný "náhubkový" zákon je v rozporu s právem na informace a svobodu projevu. Poukazují rovněž na přeplněnost českých věznic a zabývají se problematikou obchodu s lidmi.

Znovu se v ní otevírá otázka chirurgických kastrací sexuálních delikventů a připomíná stanovisko Evropského výboru proti mučení, které vyzývá ČR k tomu, aby upřednostňovala kastrace chemické před metodami chirurgickými.

Zásadním problémem však podle zprávy zůstává nepřijetí antidiskriminačního zákona. Oblast pracovního práva je tak jedinou oblastí, kde je diskriminace zakázána, zatímco chybí jakákoli úprava pro ostatní oblasti.

Zpráva kvůli větší objektivitě vychází z podkladů orgánů státní správy a krajů i neziskových nevládních organizací. "Informace nevládních organizací jsou většinou kritické a často se názorově neshodují s postojem ministerstev," dodala Otáhalová.