"Na základě dat Světové zdravotnické organizace, čili objektivních dat korektních orgánů, se tato opatření budou vztahovat na Keňu, Kongo, Moldavsko, Mongolsko, Nigérii, Pákistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Ukrajinu a Vietnam," řekl Kohout.

Podle Kohouta je smyslem opatření ochrana občanů ČR. Ministr také řekl, že ministerstvo opatření konzultovalo s cizineckou policií a hygieniky.

Ministerstvo také oznámilo, že spustí elektronický systém, který bude sloužit k registraci žádostí o dlouhodobá víza.

Tento systém nahradí všechna doposud existující callcentra či jiné způsoby objednávání a měl by také zamezit možné korupci.