Ministerstvo po schůzce se zástupci policie, občanských iniciativ a veřejnosti navrhlo, aby byly již zrušené přechody obnoveny a u vstupu do kolejiště doplněny nápisem "Pozor tram".

Resort také přislíbil, že  připraví novelu, "která by reflektovala připomínky odborníků a našla systémové řešení vyhovující všem stranám při zachování plynulosti silničního provozu a zároveň bezpečnosti přecházejících chodců".

Rušení přechodů vzbudilo v minulých dnech nevoli občanských sdružení, občanů, ale například též lidí se zdravotním postižením. Ke tomuto kroku přistoupila pražská Technická správa komunikací na základě věty ve vyhlášce ministerstva dopravy. [celá zpráva]

Ta totiž obsahuje větu: "Na tramvajovém pásu lze značku č. V 7 (Přechod pro chodce, pozn. red.) vyznačit jen při současném stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích světelnými signály..."

TSK prozatím zrušila téměř osm desítek přechodů, kdy budou v obnoveny prozatím není jasné.